Դեղագործություն և առողջապահություն

YA-VA փոխակրիչներ, որոնք նախատեսված են դեղագործական արդյունաբերության ստանդարտների համար:

Փխրուն արտադրանքների, ինչպիսիք են սրվակները, ներարկիչները կամ ամպուլները մեղմ վարվելը հիմնարար նախապայման է:

Միաժամանակ, ավտոմատացման լուծումները պետք է ապահովեն արագ մշակում և համապատասխանություն դեղագործական արդյունաբերության խիստ կանոնակարգերին:

YA-VA Pharmaceutical փոխակրիչները ոչ միայն ապահովում են տրանսպորտ, փոխանցում և բուֆերացում, այլ ապահովում են արագ, ճշգրիտ, անվտանգ և մաքուր ավտոմատացման գործընթաց: